oglas

Kolika je senzibilnost ove lokalne vlasti prema socijalnoj zaštiti najbolje potvrđuje činjenica što se na listi SNS-a na petom mestu, za kandidata za odbornika nalazi upravo osoba sa invaliditetom Gordana Stanković, predsednika Udruženja distrifičara. Na ovaj način jasno i transparentno ova stranka pokazuje da joj je stalo da svi u ovom gradu imaju jednake uslove, mogućnosti i šanse i da se svi podjednako uključuju u sve sfere društvnog života, rekao je Bojan Ilić član saveta za socijalnu zaštitu Srpske napredne stranke.

Koliko niko nije vodio računa o socijalnoj zaštiti u gradu pre dolaska SNS-a na vlasti govori to što je nakada za ovu oblast iz budžeta grada bilo izdvajano 0,8 posto budžeta što je za posledicu imalo da je socijalna zaštita bila bačena na kolena, rekao je Ilić.

„Slikovito to je izledalo ovako, ključne institucije i stubovi socijalne zaštite kao što je Ustanova za odrasle i starije i Centar za socijalni rad bile su potpuno urušene i devastirane. Katastrofalni uslovi i nesnosni smrad koji se iz Ustanove za stara i odrasla lica širio do restorana „Princ“ pa su ovu ustanovu neretko nazivali predvorje smrti, s druge strane ispred Centra za socijalni rad svakodnevne slike stotine nervoznih i nezadovoljnih ljudi koji čekaju da dobiju novčanu, jednokratnu socijalnu pomoć“ – rekao je Ilić.

Ilić je rekao da je ovo ružna prošlost i da danas socijalna zaštita uživa sve privilegije i poštovanje koje joj pripada. Leskovac je postao jedna od najodgovornijih i najsenzibilnijih gradova u Srbiji, rekao je Ilić i podsetio na sva ulaganja u socijalnu zaštitu sa 3,5 posto ukupnog budžeta namenjih ovoj oblasti.

Na 12. jun Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada podsetio je Predrag Momčilović, rekavši da je Goran Cvetanović predsednik GO SNS-a dao inicijativu da se donese odluka kojom bi se formirao lokalni koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima u Leskovcu koji funkcioniše od novembra 2013 godine. On je govorio o deci kao najnezaštićenijoj populaciji kada je u pitanju trgovina ljudima, jer se oni lako vrbuju. Zato je po rečima, Predrag Momčilović član saveta za društvene delatnosti GO SNS, uloga ovog koordinacionog tima i bila da deluje preventivno.

„Ovaj tim je za sada na teritoriji grada Leskovca identifikovao 10 žrtava trgovine ljudima u saradnji sa Centrom za zaštitu života trgovine ljudima Beograd. Mi delujemo vrlo efikasno i proaktivno“ – rekao je Momčilović.

STAV

FREE
VIEW