oglas

I pored toga što su odbornici opozicije tvrdili da je davanje saglasnosti na ustupanja ugovora „Metroparkinga“ drugoj firmi nezakonito, odbornička većina izglasala je ovu odluku tvrdeći da je sve u skladu sa zakonom i ranijim odlukama Skupštine.

„Metroparking može da raskine ugovor sa Gradom koji je potpisan 2009.godine ali ne može da prodaje komunalnu delatnost. Raskine ugovor mi raspišemo javni konkurs i odaberemo fimu kojoj će se poveriti ova komunalna delatnost“ – tvrdi Cakić .

Situaciju oko ove saglasnisti odbornicima je predočila Jovana Vučković Pejčić, advkat zainteresovane firme tvrdeći da je papirološki i pravno sve zakonito, ali odbornici nisu bili zadovoljni obrazloženjem tvrdeći da advokatica Pejčić mora da štiti interese svojih klijenata. Dodadtno objašnjenje dao je sekretar skupštine Zoran Vukašinović koji je rekao da se radi o insistitutu ustupanja ugovora.

„Ovde se ne radi o poveravanju poslova, niti o poveravanju komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima, ona je poverena 2009.godine po javnom konkursu Privrednom društvu „Parking sistem i garaže“ koje je kasnije promenilo poslovno ime u „Medtroparking“ koje i osnovalo Metroparkin jug DOO Leskovac. I posle ustupanja ugovora ovu komunalnu delatnost će nastaviti da vrši „Metroparking jug“ DOO Leskovac sa svim kapacitetima koje ima, ali 100 posto vlasničke strukture se menja korz predlog ugovora o prenoso udela kroz koji se ustupa i ugovor o komunalnim delatnostima“ – rekao je Vukašinović.

Odbornicima je objašnjeno da Metoparking nije ispunjava obaveze iz aneksa 3 ugovora te da su anketni odbor i gradski većnici smatrali da je dobro dati saglasnost na ustupanje ugovora o komunalnoj delatnosti firmi „Parking i garaže“ iz Leskovca koji su u svom pismu o namerama izneli da žele da poboljšaju uslove parkiranja i izgrade nadzemnu spratnu garažu.

Gradonačelnik Goran Cvetanović je rekao da je zadovoljan time da ove poslove radi firma iz Leskovca jer je, kako je rekao, iskustvo pokazalo da tamo gde rade Leskovčani sve bolje funkcioniše pomenuvši ponovo stanje sa Horelom Beograd i Sajmamom.

„Dok je Hotel Beograd bio u vlasništvu General motorsa a Sajam Miškovićev znamo šta je bilo, sada kada su u vlasništvu Leskovčana dobijamo velelpne objekte“ – rekao je Cvetanović.

Na ponudu odbornika Cakića i Filipovića da za ustupanje ovog ugovora daju 120 hiljada evra nije bilo nikakvog odgovora.

„ Naše dvorište,ulice i trotoare prodaje gospodin iz Beograda, da li ovode ima malo razuma. Građani, ono što smo mi pravili gospodin prodaje za 100 hiljade evra, našu muku stavlja u džep. To je pojednostavljena suština ovog ugovora“ – rekao je Cakić.

STAV

FREE
VIEW