oglas

LESKOVAC – Obavezu plaćanja naknade za zaštitu zivotne sredine imaju pravna i fizička lica koja direktno utiču na zagađenje životne sredine tzv. zagadjivači kao i vlasnici teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport nafte, naftnih derivata, kao i drugih opasnih materija.

Visina naknade koju plaćaju određivaće se količinom zagadjenosti odnosno stepenom negativnog uticaja na životnu sredinu koja nastaje obavljanjem aktivnosti.

Visina naknade kreće se od devet do 25 hiljada dinara u zavisnosti nivoa zagađenja.

“Želim da podsetim sve gradjane, odnosno obveznike naknade za zaštitu i unapredjenje životne sredine da je ova naknada ukinuta za građanstvoi da se ona od prvog januara ove godine više ne obračunava”, rekao je ispred Lokalne poreske administracije, Goran Pejić.

Osnovni razlog za ovu odluku je pre svega namera lokalne samouprave da naknadu za zaštitu životne sredine stavi van snage, ali se sve to, kako ističe Pejić, u medjuvremenu poklopilo i sa donošenjem Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koji sada jasno definiše ko su obveznici plaćanja ove naknade.

STAV

FREE
VIEW