oglas

Poslodavci koji su zainteresovani za učešće u programu „Moja prva plata“ mogu se prijaviti od 17. avusta do 25. septembra na sajtu mojaprvaplata.gov.rs. Poziv je otvoren za sve privredne subjekte koji posluju na teritoriji Republike Srbije – preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika pravna lica.

Nakon unošenja osnovnih informacija,poslodavci treba da objave konkretne radne pozicije,sa opisom poslova na srpskom jeziku, na kojima će se korisnici Programa osposoblјavati za samostalan rad. Osposobljavanje će se vršiti po utvrđenom programu koji odobrava Nacionalna služba za zapošlјavanje, uz mentora koji vrši nadzor i pruža podršku. Obaveza poslodavaca je da mentor ili lice zaduženo za osposobljavanje jednom mesečno Nacionalnoj službi za zapošljavanju dostavlja izveštaj o realizovanom osposobljavanju.

Nakon što se kandidati prijave za određene pozicije, sistem će ih sam spajati samo sa onim kandidatima koji svojim kvalifikacijama odgovaraju opisu poslova u okviru otvorenih pozicija.  
Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u program uključi najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u program uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Za oglašene pozicije i u skladu sa potrebnim uslovima koje definišu poslodavci, mladi će se prijavljivati od 1. do 15. oktobra 2020.
Program se realizuje bez obaveze zasnivanja radnog odnosa. Po isteku osposoblјavanja za rad, sami odlučuju da li će zasnovati radni odnos sa kandidatima koji su kod njih obavili osposobljavanje. Praktično, tokom ovog osposobljavanja, poslodavci i mladi se ’’prepoznaju i pronalaze’’.

STAV

FREE
VIEW