oglas

LESKOVAC – Prva licitacija će se održati 14.08.2019. godine u Sali Skupštine Grada Leskovca sa početkom u 17 časova, a druga 16.08.2018. godine u 17 časova.

Pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeća sa važećom dozvolom za rad postojeće ugostiteljske radnje ili preduzeća.

Pre licitacije obavezna je uplata kaucije od 20% od početne cene, kao garant ozbiljnosti, na podračun br. 840-451668-20 – “Depozit po osnovu licitacije za 30. “Roštiljijadu” u Leskovcu ili na blagajni Turističke organizacije grada Leskovca.

Obrazac za licitaciju sa dokazom o registraciji i uplati kaucije se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za licitaciju” najkasnije na dan održavanja licitacije u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca u vremenu od 8 do 15 h.

Podizanje cene se ograničava na 10% od početne cene mesta.

Prva licitacija će se održati 14.08.2019. godine u Sali Skupštine Grada Leskovca sa početkom u 17 časova. Druga licitacija će se održati 16.08.2018. godine u 17 časova.

Obaveze plaćanja izlicitiranog iznosa regulišu se ugovorom i to:

  1. 50% u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije
  2. 50% najkasnije do 23.08.2019. godine

Ugovor se potpisuje odmah nakon završetka licitacije. Ukoliko se obaveza iz stava 1 ne ispuni, Zakupodavac stiče pravo izdavanja placa, odnosno, javne površine drugom licitantu koji je ponudio najviše u postupku javnog nadmetanja, bez obaveza povraćaja uplaćenih sredstava licitantu koji je odustao od uplate izlicitiranog iznosa.

U slučaju da ne postoji drugi licitant, zakupodavac stiče pravo izdavanja placa, odnosno, javne površine drugom licu u daljem postupku javnog nadmetanja.

Upoznavanje sa Planom lokacija i bližim uslovima korišćenja obavezno je pre početka licitacije, odnosno, podnošenja ponuda. Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca.

STAV

FREE
VIEW