oglas

Romi u Leskovcu u ovom trenutku duguju preko 100 miliona dinara za utrošenu vodu, preko 2 miliona evra za struju, 18 miliona PWWu za odnošenje otpada i 22 miliona dinara na ime poreza, što govori o tome da je Leskiovac najtolerantniji grad prema romskoj populaciji, rečeno je tokom današnje posete Marte Garcia Fidalgo koordinatorke za romskau politiku.

„Najveći problem Roma je edukacija, ovde ima 1.460 ne zaposlenih od toga skoro polavina su žene i skoro 90% njih nema ni osnovnu školu“ – rekao je gradonačelnik Goran Cvetanović.

Razlog tome je još uvek tradicionalni način života u ovim sredinama. Muškarci su ovde još uvek glave porodica i nosioci posla, a žene su te koje brinu o kući ideci, mišljenja je Srećko Živković, direktor DK Roma.

Međutim, to nije jedini razlog ovako niske stope zaposlenosti kod romske populacije, njihova ne zainteresovanost za posao je gotovo evidetantan, mišljenja je Cvetanović dok Srećko Živković direktor Doma kulture Roma misli da je u pitanju nezinteresovanost kompanija za zapošljavanje Roma.

„ Mi imamo dva puta godišnje Sajam zapošljavanja i tu se zaposli oko 600 ljudi, ono što je očigledno skoro nikada ili sasvim sporadično neko od Roma traži posao. Mišljenja sam da idu linijom manjeg otpara, uglavnom se bave trgovinom jer je trgovina unosan posao. Kada vidite kuće u naselju „Slavka Zlatanovića“ koje su impozantne shvatićete koja je disproporcija između nivoa obrazovanja i pravog finansijskog stanja“ – kaže Cvetanović.

Marte Garcia Fidalgo danas je razgovarala sa predstavnicima Roma o njihovim aktivnostima, problemima i načinu na koji oni mogu da se reše i obišla naselje „Podvrce“ i naelje „Slavko Zlatanović“ i uverila se u stvarno stanje u kome se nalaze.

Kroz projekat „EU podrška inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ uloženo je, za detaljnu regulaciju dela naselja „Slavka Zlatanovića“, oko milion ipo dinara, od čega je 50% uložila lokalna samouprava. Ovo je najveće romsko naselje na teritoriji Leskovca i tu živi oko 500 porodica.

STAV

FREE
VIEW