oglas

Gradska izborna komisija utvrdila je nove rokove za vršenje izbornih radnji u skladu sa vremenom nastavka sprovođenja izbora.

Građani će uvid u biraćki spisak imati do 5. juna u 24 sata kada se birački spiskovi zaključuju i zvanično objavljuju. Upisivanje birača u biračke spiskove nakon nnjegovog zaključavanja moćiće da vrši Ministarsvo nadležno za poslove uprave i to od 6. do 17 juna 2020.godine u 24 sata.

Najkasnije do 31. maja biće određen i oglašen broj i adresa biračkih mesta. Do 10. juna biće definisan stalni sastav biračkih odbora a do 16. i prošrleni sastav.

Izborne liste izobornoj komisiji moćiće da se dostavljaju do 5. juna, a povlačenje sa izborne liste moguće je do 9. juna 2020.godine.

Zbirna izborna lista biće definisana najkasnije 10. juna do 24. sata.

Izborni program i aktivnosti učesnika u izborima mogu se sprovoditi sve vreme do predizbornog ćutanja koje počinje 18. juna u 24. sata pa do zatvarnja biračkih mesta 21. juna 2020.godine u 20 sati.

STAV

FREE
VIEW