oglas

LESKOVAC – Tehnološki fakultet u Leskovcu upisaće u prvu godinu Osnovnih akademskih studija, u drugom upisnom roku 76 studenata kao i jednog studenta sa invaliditetom, jednog pripadnika romske nacionalnosti kao i jednog studenta državljanina RS koji je srednju školu zavšio u inostranstvu čije strudije će se finansirati iz budžeta Srbije.

Školarina za studente strane državljane 1.100 evra u dinarskoj protivrednosti.

Prijava kandidata za ovaj upisni rok vršiće se 02, 03 i 04 – tog septembra do 14 sati. Prijemni ispiti po smerovima biće održani 06,07 i 11 septembra.

Drugi upisni rok traje od 2. do 11. septembra kada će se u vremenu od 13 do 15 sati vršiti upis primljenih kandidata.

Visoka poslovna škola strukovnih stuija u Leskovcu u drugom upisnom roku upisuje 202 samofinansirajuća studenta.

Drugi konkursni rok traje od 02. do 20. septembra, a prijava kandidata za polaganje prijemnog ispita vršiće se 02. i 03. septembra. Polaganje prijemnog ispita održaće se 5. septembra sa početkom u 10 sati.

Samofinansirajući studeti školarinu čija visina zavisi od smera koji upišu, mogu da plate jednokratno ili u petnaest mesečnih rata, a kreće se od 49.000 do 55.000 dinara.

Visoko tehnološko umetnička strukovna škola u Leskovcu u drugom upisnom roku upisaće 44 studenta na četiri obrazovna profila i to 31 koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije i 13 samofinansirajućih.

Prijava na konkurs se podnosi od 02. do 06. septembra od 08 do 14 sati,a prijemni ispiti se održavaju 9- tog i 10 – tog septembra. Konačna rang lista biće objavljena 12 septebra a upis primljenih kanditata vršiće se 13-tog, 16 tog i 17tog septembra od 09. do 14. sati.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 30.000 hiljada dinara, a za strane državljana 600 evra u dinarskoj protivrednosti.Ova škola upisaće neograničen broj studenata stranih državljana.

STAV

FREE
VIEW