oglas


Građani na svim ugroženim područjima gde je proglašena vanredna situacija i to u Pečenjevcu, Čekminu, Lipovici, Podrimcu, Dušanovu, Belanovcu i Karađorđevcu, trebalo bi da prate preporuke Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, saopšteno je iz ZZJZ Leskovac.


U cilju sprečavanja pojave crevnih zaraznih bolesti u toku poplavnog talasa predlažu se sledeće
mere:
• U slučaju pojave zamućenja vode i promene boje vode za piće preporuka je da se takva
voda ne koristi za piće, pripremanje hrane i ličnu higijenu, već da se u toj situaciji koriste
kontrolisani izvori vodosnabdevanja (cisterne i flaširana voda).
• U slučaju da se vodosnabdevanje vrši iz individualnih vodnih objekata (bunari, lokalni
vodovodi, škole sa individualnim vodosnabdevanjem) preporuka je da se ukoliko ne
postoji laboratorijska potvrda o higijenskoj ispravnosti vode za piće takva voda ne koristi
za piće, već da se u što kraćem roku izvrši lavboratorijsko ispitivanje.
• Ukoliko se voda skladišti u kućnim uslovima za piće i pripremu namirnica preporuka je
da se to čini u ambalažama manje zapremine (do 2l) i voda iskoristi u što kraćem roku uz
poštovanje mera higijene.
• Pojačati kontrolu sanitarno-higijenskih uslova prostorija, opreme, pribora i zdsravstvenog
stanja osoblja koje radi na pripremi hrane u restoranima društvene ishrane, obdaništima i
školama.
• Pojačati kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica.
• Aktivirati objekte koji su određeni za javnu ishranu u slučaju vanredne situacije i
evakuacije stanovništva iz svojih domova
• Ne koristiti lako kvarljive hranljive namirnice (meso, mleko i jaja, sveže voće i povrće),
već konzervirane namirnice, termički obrađeno povrće, suvo voće, konditorske proizvode.
• Sve namirnice koje bi mogle da dođu u kontakt sa vlagom držati u staklenim i metalnim
dobro zatvorenim posudama.
• Sve namirnice koje su došle u kontakt sa vodom iz poplavnog talasa (poplavljeni frižideri,
zamrzivači, ostave) ni u kom slučaju ne koristiti za ishranu.
• Uz sve navedene mere neophodna je striktna higijena ruku posebno pri pripremi i
konzumiranju hrane
• U slučaju pojave simptoma kao što su mučnina, povraćanje, proliv, povišena temperatura
obavezno se javiti lekaru.Institut za javno zdravlje Srbije daje preporuke i za postupanje nakon povlačenja vode:
• Nakon povlačenja vode potrebno je izvršiti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju na
području koje je bilo ugroženo poplavama (sve površine u domaćinstvima i prostorima od
javnog značaja koje su bile u kontaktu sa poplavnom vodom). Ove postupke poveriti
stručnom osoblju ili ukoliko okolnosti zahtevaju da se ovi postupci obave samostalno,
poštovati strogo uputstva za primenu hemijskih sredstava ili savet stručnog lica.
• Držati decu dalje od travnatih površina koje su bile poplavljene nedelju dana od dana
povlačenja vode.
• U slučaju pojave plesni u zatvorenom prostoru (stanovi, kuće i drugi objekti) zatražiti
stručnu pomoć.
• Prilikom čišćenja, potrebno je nositi nepromočive rukavice i gumene čizme i, ukoliko u
toku čišćenja dolazi do prskanja vodom, nositi i kecelju i zaštitne naočare i masku za lice,
ako je to moguće.
• U toku čišćenja, ne mešati izbeljivače i deterdžente, zbog rizika za nastanak opasnih
isparenja.
• Ne dozvoliti deci da se igraju sa zagađenim igračkama. Igračke bi trebalo oprati u toploj
vodi (60 °C) sa deterdžentom.
• Očistiti sve kuhinjske aparate i stvari iz kuhinjskih elemenata koje su došle u kontakt sa
poplavnom vodom.
• Oprati svu odeću kontaminiranu kanalizacionom (otpadnom) vodom, pojedinačno u toploj
vodi (60 °C) sa deterdžentom.
Hrana, priprema hrane i lična higijena
• Temeljno oprati ruke posle svakog čišćenja, i uvek pre jela ili pre pripreme hrane.
• Nakon kontakta sa zagađenom vodom ili zemljištem, okupati se ili istuširati, i, očistiti
eventualne rane, odeću i lične stvari.
• Ukoliko postoje zalihe pijaće vode ne upotrebljavati dok se voda predhodno ne prokuva u
trajanju od 15 minuta ili hlorisati na adekvatan način uz stručnu podršku.
• Ukoliko se vodosnabdevanje vrši iz individualnih vodnih objekata (bunari, lokalni
vodovodi, škole sa individualnim vodosnabdevanjem), gde je prisutno zamućenje vode
takvu vodu ne upotrebljavati za piće i pripremu namirnica do saniranja i potvrde da je
voda higijenski ispravna.
• Za saniranje indivividualnog vodnog objekta zatražiti stručnu pomoć u institutima i
zavodima za javno zdravlje.
• Ukoliko se vodosnabdevanje vrši iz individualnih vodnih objekata (bunari, lokalni
vodovodi, škole sa individualnim vodosnabdevanjem) gde nisu prisutne vidljive promene
vode (boja, ukus i miris) preporuka je da se voda dezinfikuje uz stručnu pomoć ili savet
instituta i zavoda za javno zdravlje.
• Sve namirnice koje su bile u kontaktu sa vodom iz poplavnog talasa (poplavljeni frižideri,
zamrzivači, ostave) ni u kom slučaju ne koristiti za ishranu.• Preduzeti dodatne mere predostrožnosti pri pripremi namirnica što podrazumeva temeljnu
termičku obradu hranljivih namirnica životinjskog porekla (meso, jaja, mleko), a voće i
povrće koje se koristi u sirovom obliku oprati u mlakoj vodi, očistiti, ponovo oprati i
termiči obraditi.
U slučaju pojave bilo kog poremećaja zdravlja obratiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

STAV

FREE
VIEW