oglas

Žestoka rasprava danas se vodila na sednici Odbora za normativna pitanje Skupštine grada Leskovca kada je predsednik ovog odbora, GG „Za Leskovac zajedno“ Nebojša Cakić, tražio da se poništi odluka o koncesiji za javni prevoz na teritoriji grada Leskovca, koja je danas objavljena u Službenom glasniku, jer ovaj dokument nije pravno valjan. Ostali članovi odbora, iz vladajuće stranke, kao i sekretar Skupštine Zoran VUkašinović tvrde da sve to i nije baš tako.

Cakić je o ovoj koncesiji kojom se usluge gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Leskovca poveravanju grupi ponuđača na 20 godina, pričao i ranije kada je, kao i danas, tvrdio da je „ova koncesija duboko koruptivna delatnost“ jer isti oni koji su i do sada obavljali ovu delatnost, koncesijom posao dobijaju na 20 godina. On vrdi da nije postojao ni jedan valjani razlog da se sa godišnjih pređe na dvadesetogodišnji ugovor.

Pored toga Cakić tvrdi da je odluka koje se tiče nacrta ugovora o koncesiji, a koja je doneta na sednici Skupštine grada nelegalna i nelegitimna i kao takva objavljena u Službenom glasniku grada Leskovca.

„Ono što je usvojeno i objavljeno je nešto što ne zadovoljava uslove da bi takva vrsta ugovora bila potpisana. U nacrtu ugovora koji je dostavljen odbornicima i koji je objavljen u Službnom glasniku nema bitnih uslova koji su predmet ugovora i on ne može da proizvodi pravno dejstvo “ – rekao je Cakić i pročitao članove predloga ugovora gde, kako kaže, prilozi ugovora koji čine njegov sastavni deo se ne odnose na bitne odredbe ugovora.

„Te priloge koji treba da čine sastavni deo ugovora nisu videli ni odbornici, niti su objavljeni u Službenom glasniku“ – ponovio je Cakić.

On kaže da se u prilogu gde bi trebala da bude detaljna specifikacija ustvari nalazi opis predmeta koncesije kojom se ne definiše obaveza koncesionara da obavlja prevoz na određenim linijama.U drugom prilogu umesto ekonomski najpovoljnije ponude nalazi se uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.

„Mi smo dakle glasali i doneli odluku gde smo izglasali uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, a ponudu odbornici nisu videli“ – rekao je Cakić i dodao da je njemu, pošto je tražio dokumentaciju ta ponuda data, ali ne i odbornici.

Cakić je takođe rekao da Skupština nije donela ni odluku o tome koliko će para gradu Leskovcu pripasti od svake prodate karte, kao ni da li će gradu pripasti deo para od onoga što će koncesionar dobiti na ime subvencionisag prevoza, što je oko 200 miliona koliko će grad plaćati subvencije.

„Možete da bude sigurni da će u narednih 20 godina od svake prodate karte deo novca završiti kod gradonačelnika“ – rekao je Cakić.

Sve ove Cakićeve tvrdnje pokušao je demantuje sekretar Skupštine Zoran Vukašinović kada je došlo do ozbiljne rasprave među između predsedavajućeg Cakića i ostalih članova odbora što možete pogledati u videu.

Nakon ove rasprave VUkašinović je obrazložio čitavu situaciju tvrdeći da je sve vezano oko ove koncesija u skladu sa Zakonom, ali je i potvrdio Cakićeve navode da prilozi nisu objavljeni u Službenom glasniku. Cakićev predlog o stavljanju ovog dokumenta ad akta, nije prihvaćen.

Inače, pre početka sednice ovog obora takođe je došlo do rasprave izmežu Cakića i predstavnika skupštinske službe zbog toga što i ako je Cakić kao predsednik odbora to od njih tražio, oni medijima nisu uputili zvaničan poziv sa sednicu.

„Kad gradonačalnik obelžave privatne stvari vi zovete sve i to vam je od interesa javnosti, a 200 miliona para građana nisu od interes javnosti“ – zaključio Cakić, na šta su službenici konstatovali da se ovakva situacija, da se mediji pozivaju na sednice Odbora, do sada nije dešavala.

STAV

FREE
VIEW