U Leskovcu nije bilo nasilja sa tragičnim ishodom, ali organizacija „Žene za mir“ je imala veliki broj žena koje su prijavile nasilje i kojima je pružena razna vrsta podrške. Sve više žena prijavljuje i psihično zlostavljanje.

„ Mi smo ove godine primile preko 300 poziva i pružile smo preko 700 usluga kao servis podrške, 35 pravnih saveta su žene dobile, napisano je 17 krivičnih prijava i oko 53 žene su prošle kroz psihološko savetovalište“ – rekla je Ljiljana Nešić iz organizacije Žene za mir“.

Žene za mir primile su 19 anonimnih poziva, a registrovano je i 7 slučajeva gde su se muškarci obratili za pomoć njihovim rođakama.

Sistemski je dosta urađeno po ovom pitanju u proteklih desetak godina, medjutim to nije dovoljno. Nasilje treba prepoznati na vreme i treba ga prijaviti. Važno je da se u prijavu nasilja uključi ne samo žrtva nego i njihovo socijalno okruženje, jer svest o tome da ne prijavljivanje nasilja je jednako saučesništvu nije dovoljno razvijena, kažu Žene za mir.

STAV

FREE
VIEW