oglas

Površina od oko 600 hektara u ataru Donjeg Stopanja i Priboja izdata je firmama „Lazar“ iz Blaca i „Rubinu“ iz Kruševca, nakon izvršene komasacije, i narednih 3 do 5 godina očekuju se velika investiciona ulaganja. U ravničarskom kraju ulagaće se u ratarsku i voćarsku proizvodnja, a u brtskom delu u vinogradarstvo.

Zemljište bišeg društvenog preduzeća „Navip Plantaže“ koja je u stečaju i koje se godinama ne koristi, privedeno je nameni. Izvršena je komasacija 2018. godine, koja je bila neophodna zbog nereštnih imovinsko pravnih odnos. Sada država ima u vlasništvu 520 hektara zemljišta u komadu, a „Navip“ oko 170 hektara i krenulo se u investicione radove u komasaciji.

„Jedan od najzahtevnijih i najvažnijih zadataka je komasacija i uređenje atarskih puteva. Bez obzira na kompleksnost čitavog poduhvata mi smo se odvažili da radimo taj posao i lideri smo u Srbiji, do sada smo za 167 kim atarskih puteva utrošili 86 miliona dinara sredstava VRS i 60 miliona dinara koja je obezbedila lokalna smouprava“ – rekao je Goran Cvetanović gradonačelnik prilikom današnje posete radova na ovim putevima.

Ovi atarski putevi omogućuju lakši pristup obrativim parcelama, a samim tim i razvoju poljoprivrede.

„U narednom pariodu saniraćemo i izraditi još 78 kim atarskih puteva, 30 km će biti pošljunčano i to od Milanova, Donjeg Stopanja, Vinarca, a 50 km put bez pošljunčavanja. Radiće se i iskop putnih jarkova dužine 77 km. Ukupna vrednost ovih rado je 13.697.000 dinara od toga 30 % će finansirati Grad, a 70% Ministarstvo poljoprivrede“ – rekao je Cvetanović.

STAV

FREE
VIEW