Stanari zgrada koje okružuju parkić i igralište za decu kod “Pepeljude” udruženi u svoje udruženje “Zeleni ustanak” nakon konsultacija sa nezavisnim urbanistima dostavili su medijima predlog svog rešenja za, kako tvrde, planirani urbanistički haos u tom bloku najavljen od strane Gradske uprave i investitora.

Kako navode, ovaj plan su uradili sa “urbanistima koji nisu regrutovani iz političkih partija niti rade pod pritiskom ili u dogovoru sa vladajućim strukturama i investitorima već isključivo po pravilima struke”.

Prenosimo saopštenje u celosti:

Prema sadašnjim planovima i najavama Gradske uprave i investitora u bloku kod “Pepeljuge” ukupne površine od samo 3.5 hektara pored postojećih deset zgrada (devet zgrada starogradnje u sivom sa 370 stanova i jedne zgrade novogradnje u žutom sa 30 stanova završene pretprošle godine) u planu je izgradnja još tri nove zgrade u crvenom sa ukupno oko 150 stanova. Time bi se ukupan broj stanova u tom malom gradskom bloku za samo nekoliko godina povećao sa 370 na 550, odnosno za skoro 50%, a ujedno i naseljenost kao i opterećenost postojeće infrastrukture izgrađene pre više od 40 godina, na primer centralnog grejanja koje je u nekim zgradama bloka sve slabije, vodovodne mreže stare preko 50 godina, kanalizacije koja se redovno izliva posle skoro svake malo jače kiše, uskih ulica, malih i neasfaltiranih parking. Od dve zgrade koje su u planu da budu izgrađene u unutarblokovskom prostoru jedna bi trebala biti izgrađena baš na mestu na kom se godinama unazad nalazi parkić i igralište za decu. Stanari ujedno podsećaju, da je urbanistički projekat za tu izgradnju i pored mnogobrojnih primedbi stanara i prigovora upućenog Gradskom veću a javnosti dostupnog ovde ipak odobren. Takođe, prema najavama Gradske uprave na Danu otvorenih vrata sa privrednicima na mestu postojećeg parkinga kod stare autobuske stanice u planu je da se izgradi parkić i to baš uz najprometniju saobraćajnicu u gradu odnosno uz državni put I reda. Tamo gde glavnu urbanističku politiku ne vode investitori se odlično zna da se parkići i igrališta za decu ne izmeštaju iz unutarblokovskih prostora da bi ustupili mesta višespratnicama, niti grade uz tako prometne saobraćajnice kao što su državni putevi I reda, odnosno mestima gde su nekada bile autobuske ili železničke stanice, kako zbog buke i prašine tako i ugrožene bezbednosti dece.

Urbanističko rešenje koje predlažu nezavisni urbanisti i stanari prikazano podrazumeva da se postojeći parking kod stare autobuske stanice sredi i zadrži gde i jeste, odnosno pored državnog puta I reda koji je inače prometniji i od autoputa. Takođe i postojeći parkić i igralište za decu kod “Pepeljuge” treba zadržati u unutarblokovskom prostoru odnosno na dosta zdravijem i bezbednijem mestu koje je okruženo zgradama. Međutim da bi tako nešto uopšte bilo i izvodljivo neophodno je da grad ili ustupi neku drugu lokaciju investitoru koji planira izgradnju zgrade kod “Pepeljuge” ili istu otkupi od investitora i na taj način je vrati u svoje vlasništvo obzirom da je jednu takvu odličnu priliku, sa namerom ili bez nje, već propustio 2015. godine kada je po Ugovoru o otuđenju potpisanom 2012. godine na tako nešto imao puno pravo. Naravno za sve to je potrebna dobra volja pre svega investitora (za koje stanari imaju posebnu molbu) a i Gradske uprave naravno. Jedno takvo kompromisno rešenje ne bi bilo uopšte izuzetak obzirom da su na taj način rešavani slični problemi i po drugim gradovima u Srbiji uključujući i nišku opštinu Pantelej. Zatim deo unutarblokovskog prostora na kom se trenutno pored igrališta za decu nalaze i tri kuće i koji je prema sadašnjim planovima predviđen za višeporodično stanovanje odnosno izgradnju dve višespratnice treba vratiti u svoju prvobitnu namenu odnosno javni prostor i porodično stanovanje. Pored toga jedno takvo rešenje bi otvorilo put i za kasniju realizaciju još jedne ideje i inicijative stanara u tom bloku a to je otkup jedne od postojećih kuća i njena adaptacija u vrtić obzirom da mesta u vrtićima godinama unazad nema dovoljno. Stanari podsećaju da su za tu namenu već prikuili preko milion dinara. Iako svesni da to ne predstavlja ni približno dovoljnu sumu novca neohodnu za realizaciju jedne takve ideje smatraju da je ista ipak sasvim zadovoljavajuća imajući u vidu da rade za namanje plate u Srbiju u poređenju sa svim drugim gradovima. Stanari će u narednom periodu i nakon što se održe sednice skupština svih stambenih zajednica koje okružuju parkić kod “Pepeljuge” zvanično uputiti svoje urbanističko rešenje Gradonačelniku, Gradskom veću, Odeljenju za urbanizam kao i Direkciji za urbanizam i izgradnju kako bi se na osnovu istog preuzele dalje aktivnosti prilikom najavljene promene Plana generalne regulacije za taj blok.

Stanari ujedno koriste priliku da zamole sve svoje sugrađane koji to još uvek nisu uradili da potpišu Peticiju za uvođenje prekršajne ili krivične odgovornosti za loše vođenje urbanističke politike, odnosno za zaustavljanje daljeg investitorskog urbanizma, ne samo u ovom gradu već u čitavoj Srbiji. Peticija je pokrenuta u saradnji sa Kreni Promeni i već ju je potpisalo blizu 4000 ljudi.

STAV

FREE
VIEW