oglas

GG „Za Leskovac zajedno“ zahteva od Vodova da vrati građanima novac i to za one dane kada Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda ne radi, a kako tvrde ne radi više dana u mesec te tada nema osnova da se naplati po 41 dinara po kubiku vode, kao i onaj novac koji je građanima naplaćen retroaktivno pre nego je odluka o naplati po ovom osnovu zvanično doneta.

Zdravković je pitao direktoricu Vodovoda koliko dana u mesecu Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda nije radila, jer, kako je rekao taj odgovor nije dala na sednici Skupštin grada.

„Mi imamo informacije da fabrika veliki broj dana ne radi, a imamo sliku i snimak sa mesta gde se voda tih dana ispušta u rekau“ – rekao je Zdravković i novinarima pokazao sliku i snimak.

On je na osnovu papira Državne revizorske institucije,izneo da su direktni korisnici budžeta grada Leskovca u 2022. godini bez osnova isplatili platu i socijalne doprinose direktoru jedinice za implementaciju projekta – izgradnja centra za prečišćavanje vode i kanalizaciju.

„To je iznos od 1,41 milion dinara. DRI u zaključku kaže da to radno mesto nije predviđeno propisima ni aktom o sistematizaciji. Taj direktor je sadašnja direktorica Vodovoda. Vidite da DRI žaključuje da je njoj protivpravno isplaćeno ovoliko novca. Zato ja sumnjam da će ona zbog tih i takvih isplati slušati sve što joj traže i pokušati da prikrije sve nepravilnosti koje se nalaze u tom postrojenju“ – rekao je Zdravković.

GG „Za Leskovac zajedno“ traži da Vodovod vrati građanima novac.

„Zahtevamo od direktorice da građanima vrati novac jer usluga nije isporučena u oba slučaja koje smo pomenuli. U suprotnom će naši članovi lično tužiti Vodovod i to će biti primer kako svi građani treba da rade“.

O povezivanju Palikuće i Gornje Jajne na vodovodnu mrežu govorio je odbornik Dejan Đorđević. On je istakao da je do ovoga došlo njegovim višegodišnjim zalaganjem i činjenicom da je gradonačelnik shvatio da se radi o velikom problemu.

„Mislim da će vrlo brzo Direkcija za urbanizam završiti svoj posao i ako direktorica Vododva ne zna kada ćemo moći da se priključimo na tu mrežu. Vodovd se ne treudi da dobije nove potrošače jer samo iz ta dva mesta oni samo po osnovu priključka koji je 90 hiljada dinara zaraditi veliki novac, a tek onda i od naplate utrošene vode“ – rekao je Đorđević i dodao da bi mendžmet Vodovoda morao da shvati da ne može da se živi samo od subvencija iz budžeta.

STAV

FREE
VIEW