Suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem, vršiće se 25.06. 2020. godine sa početkom u 18 sati te iz Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za zaštitu životne sredine obaveštava građane i Pčelarska društva.

Zamagljivanje će se vršiti po utvrđenoj maršruti, a u okviru Akcije sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Leskovca.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, Akcija će biti odložena.

STAV

FREE
VIEW