oglas

Od 85 zapukaca garaža koja su u vlasništvu JP „Dom“ iz Leskovca, njih 75 je pristalo na promenu uslova zakupa i cenu veću za 50 posto. Sa ovim povećanjem cene, „Dom“ će u 2021. godini dodatno prihodovati oko 600 hiljada dinara.

Za ponovno potisivanje ugovora o zakupu garaža kojima gazduje JP „Dom“ potreno je da zakupac izmirio zakupninu po prethodnom ugovoru, da ima položene menice kao sredstvo obezbeđenja i da pristane na cenu koja je veća za 50 posto. Devetoro dosadašnjih zakupaca nije ispunilo ove uslove, pa će te garaže ići na licitaciju, rekao je Dragan Stojiljković, direktor ovog preduzeća.

STAV

FREE
VIEW