oglas

Lokalna samouprava grada Leskovca preko nadležnih službi i Centra za socijalni rad aktivno sprovodi mere, projekte i programe koji su usmereni ka poboljšanju i unapređenju oblasti socijalne zaštite.

Pravilno i odgovorno raspolaganje budžetskim sredstvima je rezultovalo redovnim isplatama obaveza koje Grad ima prema direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava.

S tim u vezi, danas je iz budžeta grada isplaćeno 1.904.000 dinara za uslugu lični pratilac deteta koju obavlja licencirani pružilac usluge „Partnerski za obrazovanje“. Usluga je namenjena deci sa posebnim potrebama koja po mišljenju interresorne komisije ne mogu sama da idu u školu i koja ne mogu sama da savladaju gradivo u školi.

Grad Leskovac će nastaviti da radi na sprovođenju odgovorne socijalne politike i ubuduće, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika.

STAV

FREE
VIEW