Na konkursu pod nazivom GRADOVI U FOКUSU 2023, raspisanom od strane Ministarstva kulture krajem januara 2023. godine, radi podsticanja lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji jedinica lokalne samouprave za 2023. godinu doneto je rešenje o sufinansiranju Opštine Lebane po projektu Justinijana PRIMA Caričin Grad u ukupnoj vrednosti 4 miliona RSD.

To podrazumeva sanaciju krova na biblioteci u Lebanu 1,9 miliona rsd i adaptaciju izložbernog i formiranje novog galerijskog prostora Doma kulture 2,1 milion rsd.

U oblasti pozorišne umetnosti (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) 2023. godine po raspisanom javnom konkursu Ministarstva kulture od 31. januara 2023. godine radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti pozorišne umetnosti finansiraće se sa 300.000 RSD Dom kulture Radan u Lebanu.

STAV

FREE
VIEW