oglas

U skladu sa Кonkursom i izvođačkim projektom, Grad Leskovac je odobrio sredstva JP „ Srbijašume“ u ukupnom iznosu od 1.443.074,00 dinara za potrebe realizacije i finansiranja radova na pošumljavanju i popunjavanju šumskih sastojina u Grdanici, Lipovici i Oruglici, na ukupnoj površini od 6,01 hektara. Posađeno je 4,5 hektra topola i 1,5 hektara smrča 1,5 hektara.

Na ime naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta lokalnim samoupravama pripada 30% od ostvarenih prihoda na godišnjem nivou. Iz tih sredstava jedinice lokalne samouprave mogu finansirati mere i aktivnosti na unapređenju opštekorisnih funkcija šuma od značaja za lokalnu samoupravu u skladu sa programom koji donosi nadležni organ lokalne samouprave.

Na osnovu Programa korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Leskovca za 2020. Godinu, predviđeno je sprovođenje mera i aktivnosti za pošumljavanje i popunjavanje šumskih sastojina. Pošumljavanje ima za cilj povećanje ukupne površine pod šumom, dok se popunjavanjem postojećih šumskih sastojina bitno doprinosi održavanju kvaliteta šuma, smanjenu stepena erozije šumskog zemljišta, kao i očuvanju vrsta drveća čije je učešće dominantno u šumama na našoj teritoriji.

STAV

FREE
VIEW