U izdvojenom odeljenje OŠ „Vuk Кaradžić“ u Živkovu, u toku radovi na energetskoj sanaciji školskog objekta, u vrednosti od 5,3 miliona dinara.

Pored energetske sanacije u objekat je uloženo još 12,5 miliona dinara za ostale radove kao što je sređivanje elektro instalacija, sanitarni čvorovi, izrada novog krova i hidrantske mreže.

„Podsetiću vas ovom prilikom i na rekonstrukciju objekta matične škole u Pečenjevcu, gde je sa preko 5 miliona dinara izvršena energetska sanacija 2019. godine. Ova škola je samo jedan u nizu objekata na kojima se izvode radovi imajući u vidu da se tokom letnjeg raspusta vrši tekuće održavanje“ – rekla je čalnica Gradskog veća Aleksandra Pavlović.

Školo, odnosno istureno odeljenje u Živkovu je četvorogišnja škola koju trenutno pohađa 16 učenik.

STAV

FREE
VIEW