Za javne konkurse, odnosno finansiranje programa od javnog interesa grad Leskovac je ove godine opredelio nešto više 300 miliona dinara, rečeno je na sednici Gradskog veća.

Po godišnjem planu ove godine će biti raspisano devet konkursa i to pet konkursa koje sprovodi Odeljenje društvene delatnosti i po dva koja sprovode Odeljenje za privredu i poljoprivreedu i Odeljenje za zaštitu životne sredine.

Na današnjoj sednici Gradskog veća data je saglasnost za raspisivanje Konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja u oblasti socijalne zaštite za šta je ukupno opredeljen 31 milion dinara.
Ovi projkti finasiraće se kroz četiri oblasti i to – porodični I domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja finansiraće se u ukupnom iznosu od 2 miliona dinara.

Devne usluge u zajednici sa 10 miliona dinara.

Savetodavne-terapijske i socijalno-edukativne usluge sa 8 miliona dinara i podrška osobama sa invaliditetom u iznosu od 12 miliona dinara.

STAV

FREE
VIEW