Četvrta akontacija poreza na imovinu stiže na naplatu 14. novembra.

„Mole se poreski obveznici da svoje obaveze blagovremeno plate, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaćanja, plaća kamata u skladu sa zkonom kojim se uređuje poreski popstupak i poreska administracija“ – poručuju iz Odseka lokalne poredske administracije grada Leskovca.

STAV

FREE
VIEW