oglas

Povodom saoptšenja za javnost Stranke slobode i pravde u kome govore o ne održavanju vodovodne mreže, velikim gubicima vode i kako je pisalo, ručavanju u italijaskim i nacionaim restoranima, oglasiolo JKP „Vodovd“ iz Leskovca. Oni, u današnjem demantu, tvrde da je akumalacija „Barije“ u nadležnosti JVP „Srbijavode“, da je samo u prošloj godini u tu akumulaciju uloženo preko 9,5 miliona dinara, da je od 2014. godine do danas rekonstruisano 40 km mreže te da je u skladu sa Programom poslovanja u nacionalnim kuhinjama u 2023. godini utrošeno 125.504 dinara.

Saopštenje prenosimo u celosti.

„Što se tiče ostalih navoda JKP Vodovod dostavlja informaciju da je akumulacija „Barje“ kao i oprema koja je sastavni deo brane, u nadležnosti JVP Srbijavode Beograd. Saglasno tome JVP Srbijavode Beograd je u 2023. godini, na održavanju objekata i opreme na akumulaciji „Barje“ uložio finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 9.518.500,00 dinara i to za čišćenje deponijskih pregrada, izrada projekta sistema za obaveštavanje i uzbunjivanje u slučaju vanrednih situacija, remont opreme (zatvarača, elektro opreme itd). Napominjemo da je u prethodnom periodu od 2021. do 2023. JVP Srbijavode Beograd uložio značajna finansijska sredstva na održavanju akumulacije „Barje“ u ukupnom iznosu od 43.828.472,00 dinara. Održavanje magistralnih cevovda i Postrojenja za preradu vode sa rezervoarima kao sastavni deo regionalnog vodosistema „Barje“ u nadležnosti je JKP Vodovod Leskovac. Iz tog razloga JKP Vodovod Leskovac je u skladu sa planom i programom poslovanja, u toku 2023. godine na održavanju opreme i uređaja uložio sredstva u ukupnom iznosu 9.826.219,65 dinara. Samo u prethodna dva meseca u 2024. godini ugovoreni su poslovi čija je realizacija u toku, a odnose se na redovnom servisiranju i održavanju u iznosu od 4.205.200,00 dinara.
Iz napred navedenog JKP Vodovod Leskovac izdvaja značajna sredstva na redovnom održavanju opreme i uređaja u okviru vodosistema „Barje“. Treba dodati i informaciju da od početka eksploatacije vodosistema „Barje“ do današnjeg dana nije bilo prekida u isporuci higijenski ispravne vode za piće za vodonsabdevanje grada Leskovca i 39 naseljenih mesta, sa ukupno 90 000 stanovnika.
Havarije koje prate svaki vodovodni sistem, odnose se na trenutne prekide u vodosnabdevanju i to samo lokalno u pojedinim ulicama na mestu havarije.
Podsećamo da je samo u prethodnom periodu od 2014. godine do sada, JKP Vodovod izvršio rekonstrukciju vodovodne mreže i to oko 40 km.
Što se tiče usluge restorana napominjemo da se isti biraju putem javnih nabavki u skladu sa planiranim sredstvima Programa poslovanja. Ukupna planirana sredstva za troškove nacionalne kuhinje po važećem ugovoru iz 2023. godine iznose 372.900,00 dinara, pri čemu je po navedenom ugovoru realizovano 125.504,00 dinara. Usluge korišćenja „italijanske kuhinje“ nisu realizovane i iznos utrošenih sredstava po ovoj poziciji je nula.
Poslovanje JKP Vodovod je javno i transparentno, te su svi izveštaji dostupni na zvaničnom sajtu komunalnog preduzeća“.

STAV

FREE
VIEW