oglas

Viši sud u Leskovcu raspisao je oglas o imenovanju 16. sudija porotnika na period od 5. godina. Po oglasu mogu da se prijavi svi kandidati koji ispunjavaju ulove propisane Zakonom o sudijama.

Uz prijavu na oglas kandidati su u obavezi da dostave original ili overenu diplomu o stečenom obarzovanju, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu RS, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak i to ne stariji od 6. meseci i uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan.

Prijava se podnose Visokom savetu sudstva u Beogradu, a poslednji dan za podnošenje prijava je 21. oktobar 2019.godine.

STAV

FREE
VIEW