oglas

Gradski većnici dali su saglasnos na konačni nacrt ugovora o davanju koncesije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju firmama „Frenki komerc“ iz Zagužana, „Jugotrans“ iz Bobišta i „Kanis“ iz Leskovca, na period od 20 godina.

Većnici su usvojili predlog o privilegijama za pojedine kategorije stanovništva i to osobama sa invalididtetom, sa posebnim potrebama i njihovim pratiocima, upošljenicima osnovnih i srednjih škola, deci do srednjoškolskog uzrasta, penzionerima sa primanjima do 35 hiljada dinara, socijalno ugroženim kategorijama prema spisku nadležnih organa,trudnicama, studentima sa prosekom preko 9, vukovcima – srednjoškolcima, roditeljima sa tri i više deteta, deci bez roditelja i u hraniteljskim porodicama, ratnim veteranima, dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali preko 50 puta, deci mlađoj od 18 godina kojima je jedan od roditelja preminuo.

Na koji način će se kontrolisati konzorcijum firmi koje će vršiti prevoz, ali i o pravima i obavezma ugovornih strana govorio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

STAV

FREE
VIEW