oglas

U periodu od 01.01. do 10.09. 2019.godine u budžetu Grada Leskovca izvršeni su rashodi i izdaci u iznosu od 2.590.858.302 dinara ili 59,6%. a osvareni prihodi i primanja kao i preneta neutrošena sredstva ostvareni su u iznosu od 2.663.951,412 dinara ili 61,3%. Rashod koji je značajno odstupio od planiranog izvršenje je zbog novčanih kazni i penala po rešenjima sudova koji iznosu 150.570,880 dinara, rečeno je na večerašnjoj sednici Grdaskog veća koja nikada do sada nije održana u večernjim satima.

Porez na zarade kao najznačajnijiprihod ostvaren je sa 67,8% odnosno 964 miliona dinara što je za 115miliona više nego za isti period prošle godine. Porez na prihod od samostalnih delatnosti ostvaren je sa 108 miliona što je za 27 miliona više u odnosu na isti period prošle godine, dok je porez na imovinu fizičkih lica ostvaren sa 66,1% odnosno 11,5 milona, a pravnih 114,7 miliona dinara više u odnosu na pomenuti period prošle godine.

Naplata firmarina veća je 4,5 miliona dinar, dok su transferi ostvareni sa 69,8% što nominalno iznosi 811,8 miliona dinara, od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta prihodovalo je 28,2 miliona što je za 30,8 miliona više u odnosu na prošlu godine.

Što se tiče rashoda za isti period uredno su servisirane sve obaveze po osnovu stalnih troškova, usluga po ugovoru,specijalizovane usluge kao i po osnovu subvencija za za JP I JKP. Redovno su servisirane za novorođenu decu, jednokratne pomoći, vantelesnu oplodnju.

Posmatrajući prihodnu i rashodnu stranu u budžetu za ovaj period, funkcionisanje lokalne samouprave je bilo nesmetano, rekla je Marija Milošević, šef odeljenja za finansije.

Na večerašnjoj sednici usvojena je izmena i dopuna Programa poslovanja i finansijskog plana JP“Urbanizam i izgradnja Leskovac“, ka o i odluka o izboru korisnika sredstava dobijenih korz projekat „Bolja budućnost dece 2“

STAV

FREE
VIEW