oglas

Odbornička većina u Skupštini opštine VLasotince usvojila je nove cenovnike javno-komunalnih preduzeća Vodovod i Komunalac.

Građani će ubuduće plaćati iznošenje smeća 182,66 dinara po članu domaćinstva, umesto dosadašnjih 166,36, što je uvećanje za 9,8 posto. Transport i deponovanje porasli su za 14,7 procenata, a iznošenje, transport i deponovanje za pravna lica , kao i ostale usluge povećane su, takođe, za 9,8 posto.

Cene vode i kanalizacije, za građane i pravna lica, ubuduće će biti uvećane za 14,58 procenata.