Članovi Gradskog veća Leskovac na današnjem zasedanju dali su saglasnost za , kako je rečeno prvi ovogodišnji rebalans budžeta grada. Odlukom o rebalansu dat je predlog visine prihoda, primanja i rashoda, kao i izdataka sa sredstvima iz viška prihoda po završnom računu za 2022. godinu, i to u iznosu od 6. 513. 873. 000 dinara, što je povećanje za  439. 573. 000 dinara.

Razlozi za ovakvu odluku, kako je pojasnila šef odeljanja za finasije, Marija Milosavljević, nalaze se u rasporedu neraspoređenog viška prihoda iz prošle godine, promeni pojedinih projekcija prihoda na osnovu budžeta u prva četiri meseca ove godine i rasporedu novoprojektovanih prihoda na aproprijacijama kod koridnika budžetskih sredstava.

„ Ovakvu odluku doneli smo u okviru zakonom propisanih programa, programskih aktivnosti i projekata, u cilju nesmetanog fuksionisanja lokalnih organa i graskih službi. To se pre svega ogleda u visokoj likvidnosti računa izvršenja budžeta, kao i u blagovremenom i kontinuiranom izvršenju svih troškova i rashoda direktnih i indirektnih korisnika gradskog budžeta“ – pojasnila je Milosavljević. Istovremeno, najevljeno je da je gotovo izvesno da će se pred kraj godine raditi još jedan rebalans.

Gradski većnici usvojili s i izveštaje o radu, kao i finasijske izveštaje, Javnih, Javno komunalnih preduzeća, gradskih službi i ustanova kulture. Sve ove tačke naći će se i na dnevnom redu Skupštine grada koja je zakazana za 9. Maj.

STAV

FREE
VIEW