oglas

Odbornička većina usvojila je, budžet opštine Vlasotince za 2021.godinu u iznosu od 912.888.043 dinara. Predsednik opštine Bratislav Petrović bio je juče opravdano odsutan, a o pojedinim stavkama u budžetu govorili su njegovi saradnici. Predsednik skupštine Milan Jović rekao je da je ovaj budžet realno planiran i dobro izbalansiran.


„Budžet za narednu godinu sadži veoma izražajnu socijalnu komponentu koja je u vreme krize izazvane pandemijom najznačajnija za naše građane. Razvojna komponenta se ogleda kroz ulaganje u infrastrukturu koje je u narednoj godini planirano u nešto manjem obimu nego što je to bilo ranijih godina. Razlog je, između ostalog i to što je ovim budžetom planirano izdvajanje za pomoć našim komunalnim preduzećima“ – rekao je predsednik skupštine Milan Jović.
Šef Odseka za budžet i finansije Saša Mihajlović rekao je da će za zdravstvo i ove godine biti izdvojeno blizu 30 miliona dinara, nešto više od 6% budžeta namenjeno je socijalnoj zaštiti, sredstva namenjena subvencijama u poljoprivredi skoro su duplirana, od pet na 8 miliona dinara. Za infrastrukturne projekte i održavanje u 2021. namenjen je 81 milion, za „Vodovod“ 75 miliona i „Komunalac“ 39,4 miliona.

Na dvema poslednjim stavkama najviše se zadržao zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić.
„Zbog smanjenja naplate prihoda u vreme krize, planirano je da se uveća osnivački kapital „Komunalca“za 10 miliona dinara u toku naredne godine kako bi mogli da isplate zaostale obaveze dobavljačima. Planirano je za sve veće seoske zajednice i za grad novih 150 kontejnera i da JKP Komunalac krene sa iznošenjem smeća u tim većim seoskim mesnim zajednicama. Opština će preuzeti obavezu plaćanja iznošenja tih kontejnera u narednoj godini u iznosu od osam miliona. Što se „Vodovoda“ tiče, planirano je da sledeće godine dobije ugovor o održavanju atmosferske kanalizacije, rekonstruisaće se vodovodna mreža u šest ili sedam ulica kako bi se smanjili gubici u mreži, problem sa EPS-om će biti napokon rešen. Sa 45 miliona biće sve obaveze izmirene. Ostaće dva sudska spora koja su u toku. Početkom godine planirana je nabavka 5000 vodomera , koji će se plaćati naredne tri godine. U planu su i projekti vezani za kanalizacionu mrežu u seoskim mesnim zajednicama“ – rekao je zamenik predsednika vlasotinačke opštine.
Kocić je izrazio nadu da budžet neće ostati na ovom iznosu i da očekuje projekte koji će se finansirati sa viših nivoa vlasti.
„Imamo spremne projekte za skoro sve namene. Očekujemo da vidimo gde će koji konkursi biti raspisani. Iz tih razloga je i budžetska rezerva povećana jer negde se traži učešće, negde plaćanje PDV-a, negde je finansiranje 50-50%“ – rekao je Kocić odgovarajući.
Na konstataciju odbornika grupe građana „Dr Spasić“ Dragana Jovića da u budžetu nema kapitalnih investicija, Kocić je naveo po stavkama šta je planirano da se uradi.
„Nakon svih kapitalnih projekata realizovanih prethodnih godina, ove godine možemo i da ne radimo ništa i nećemo izgubiti podršku građana“ – rekao je zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić.

STAV

FREE
VIEW