Opština Vlasotince započela je proces pripreme budžeta za 2024. godinu. U periodu od 4. do 15. septembra 2023. godine građani mogu da predlože projekte i/ili aktivnosti za koje smatraju da mogu da doprinesu lepšem i kvalitetnijem životu.

„Važno je da se ti projekti odnose na objekte, odnosno potrebe, koje su u nadležnosti lokalne samouprave, a Komisija za participativno budžetiranje će razmatrati stepen spremnosti predloženih projekata za realizaciju, odnosno uključenje u budžet opštine Vlasotince za 2024. godinu“ – kaže rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju Saša Mihajlović.

Pozivi su upućeni posebno privrednim subjektima i udruženjima, a biće uključene i mesne zajednice. Sve te konsultacije deo su procesa javne rasprave u pripremi budžeta za narednu godinu.

Obrazac za predlaganje projekata može se preuzeti u Uslužnom centru opštine Vlasotince, Trg oslobođenja broj 12, radnim danima od 7 do 15 sati i tu se može predati. Takođe, elektronska verzija obrasca dostupna je na sajtu opštine na linku https://vlasotince.rs/ukljucivanje-gradjana-i-gradjanki-u-kreiranju-budzeta-2024/ Elektronski popunjen obrazac treba poslati na e-mail rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije LPA i društvene delatnosti sasa.m@vlasotince.org.rs

O detaljima vezanim za projekte koje žele da predlože, građani mogu da se informišu na sajtu opštine https://vlasotince.rs/ ili putem telefona 063 428 906 Marinko Đorđević, radnim danima od od 8 do 14 sati.

STAV

FREE
VIEW