oglas

Ugovori o dualnom obezovanju između srednjih škola „Svtozar Krstić Toza“ iz Vučja i Škole za tekstil i dizajn iz Leskovca i kompanija koje su dobile Potvrde o ispunjenosti za izvođenje učenja kroz rad, potpisani su danas u Privrednoj komori u Leskovcu. Učenje korz rad za tekstilnu industriju obavljaće se u fabrici „Falke“ , a za prehrambenu „Fungo jug“ i“Jugprom“ iz Leskovca.

Na tržištu rada postoji imaginarna slika da postoje određeni kadrovi, pre sve u tekstilu međutim vreme je prevazišlo kadar koji je nekada školovan i on je nestao dokvalifacijama, rečeno je ndanas prilikom potpisivanja ugovora.

„Mi pratimo potrebe privrede i ove godine školovaćemo kadrove kroz novo obrazovanje za firme koje su danas prisutne. Interesanto je da mi već imamo nedostatak kadrova u tekstilnoj industriji, pokazalo se da će modni krojači biti potrebni u narednom periodu“ – rekao je Goran Jović, predsednik RKP.

Učenje kroz rad, odnosno u dualnom obarzovanju, svi oni koji rade biće plaćeni. Imaće topli obrok, osiguranje i finansijsku nadoknadu.

Škola za tekstil i dizajn trenutno ima 52 učenika na praktičnoj nastavi iz raznih obrazovnih profila.

„Imali smo sastanak sa Privrenom komorom u Kraljevu, na kome je pokrenuta inicijativa za još dva obrazovna profila koji će biti u dualnom obrazovanju, a to je modelar odeće i mehaničar tekstilnih mašina“ – rekla je Mare Karanfilović, direktorka Škole za tekstil i dizajn.

STAV

FREE
VIEW