oglas

Prijava se odvija elektronski na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs.

Potrebno je da majka, unose broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac.

Ova pomoć može se dobiti za svako dete koje je državljanin Republike Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon tog datuma.

Prijava će biti moguća do 20. septembra 2023. godine, a ubrzo po završetku prijave će biti realizovana i isplata sa kojom će se početi od 25. septembra.

Od prijavljivanja su izuzeti hranitelji deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaoci novčane socijalne pomoći, što znači da će njima novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

STAV

FREE
VIEW