Svih 28 kritičkinih tačaka utvrđeni anaslizom terena trenutno su bez problematako da na teritoriji grada Leskovca nema opasnosti od poplava, rečno je na sednici Štaba za vanredne situacije.Mogu se evetnualno desiti tzv. „urbane poplave“.

Do poplava može doći jedino ako velika količina padavina bude skoncentrisana na teritoriji užeg centra grada, gde voda neće moći da otekne kroz kanalizacione kapacitete.

„Što se tiče opreme, i u tom segmentu smo apsolutno spremni. Imamo dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Sektorom za vanredne situacije, kao i sa Vojskom Srbije“ – rekao je šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Milan Popović.

Za redovno održavanje vodotokova u ovoj godini predviđena su sredstva u iznosu od blizu 35 miliona dinara za 10 lokacija.

„Od svih ovih lokacija izdvojio bih dve, a to su radovi na čišćenju dela korita Tulovske reke u dužini od 7,4 kilometara za šta je potreno nešto više od 7 miliona dinara i radovi na kanalu Bučan bara na putu Leskovac – Vlasotince 10,6 kilometara i vrednost radova je 18,7 miliona dinara“ – rekao je šef Odeljenja za privredu i poloprivredu Rade Velinov.

U narednih 20-ak dana izabraće se izvođač radovaradova i krenuće ovi radovi.

STAV

FREE
VIEW