oglas

Direktor Opšte bolnice Leskovac izdao je naredbu o pooštrenim merama rada na osnovu preporuke Komisije za sprečavanje bolničkih infekcija, a u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.


Naredba se sastoji od sledećihpreporuka:
1. Pojačati kontrolu zabrane poseta ležećim bolesnicima;
2. Zakazati nove termine za preglede pacijenata u specijalističkim ambulantama gde je to moguće, koji ne zahtevaju hitan pregled, dijagnostičku ili terapijsku proceduru, a u skladu sa dobrom kliničkom praksom;
3. Preglede pacijenata obavljati isključivo u specijalističkim ambulantama i Službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja;
4. Zabranjeno je previjanje bolesnika u hiruškom sektoru Opšte bolnice Leskovac, već isto obavljati u ambulantama u Domu zdravlja Leskovac;
5. Redukovati operativni program u službama hiruškog sektora;
6. Ograničiti kretanje pacijenata i zaposlenih po službama u Opštoj bolnici Leskovac, bez preke potrebe;
7. U Službi za infektivne bolesti obezbediti prostorije za prijem febrilnih pacijenata sa sumnjom na respiratorne infekcije;

STAV

FREE
VIEW