Velika količina lekova koje nađena u objektima u kojima je poslovala Apoteka, a kojima je istekao rok trojanja skladištena je u magacinskom prostoru apoteke „Hipokrat“ koja se nalazi u zgradi Doma zdravlja.Sredstva za zbrinjavanje ovog otpata Apoteka će obezbediti od RFZO-a.

S obzirom na to da je poslednjih godina iz apoteka Apotekarske ustanove Leskovac slabo „izlazila“ roba, mnogim lekovima je isteka rok trajanja pa se otpis te robe na mesečnom nivou kreće oko 100 hiljada dinara.

„ Trebalo bi organizovati da se ovaj farmaceutski otpod, koji se tretira kao opasni otpad, po predviđenoj tehnologiji da na uništenje za šta su potrebna poprilična sredstva. Moraćemo da se zalaložimo kod RFZOa, pošto Apoteka potražuje od njih oko pet miliona, novac da se to zbrine jer bi bilo vrlo opasno da to ostane bez kontrole“ – rekao je Živorad Denić, direktor ove ustanove na današnjoj sednici Gradskog veća.

STAV

FREE
VIEW