S obzirom na to da je epidemiološka situacija jako loša, neophodno je posvetiti veću pažnju prevenciji kod dece. Kako za STAV kaže načelnica Dečjeg Dispanzera, doktor Slađana Cvetanović, maske su neophodne i za decu bez obzira na uzrast, ne preporučuje se boravak u većim grupama posebno na javnim površinama sa mobilijarom za decu. 

“Virus se lako prenosi preko metala, pa tako savetujemo da bez maski i rukavica deca ne borave čak ni u parkovima”, kaže doktorka Cvetanović. 

Javno komunalno preduzeće Komunalac jednom dnevno dezinfikuje sve mobilijare za decu na svim javnim površinama u Leskovcu, rekao nam je direktor ovog preduzeća, Vladimir Sinadinović.

Deca ređe oboljevaju, mišljenje je medicinske struke, ali su često prenosioci virusa. Zato je neophodno sprovesti mere prevencije i kod najmlađih, a to je, sem obavezne zaštitne, češće luftiranje prostora u kojem borave, uzimanje vitamina C I prilagođena ishrana sa više voća i povrća.

STAV

FREE
VIEW