oglas

Potraživanja grada Leskovca po osnovu javnih prihoda prema „Simpo“ AD Vranje konvertvana je u trajni ulog u kapitalu u iznosu od oko 116 hiljada dinara za period januar 2018 do maja 2019. godine. Ovu odluku gradki većnici su doneli na osnovu preporuke koju je VRS dala svim lokalnim samoupravama koje imaju potraživanja prema ovoj firmi.

Ovo je druga konverzija potraživanja. Grad je već 2018. godine vršio konerziju po istom osnovu u iznosu od 226 hijada dinara, tako da trajni ulok koji grad Leskovac ima u kapitalu „Simpa“ je 324.247 dinara.

STAV

FREE
VIEW