oglas

Udruženje „Tim 42“ radilo je kompletnu analizu projeta u balsti socijalne zaštite koje je grad Leskovac finansirao u 2022. godini gde je ustanovljeno da od 46 odborenih projekata 15 projekata, koje su podnele 12 organizacije, nije dostavljen dokaz o radu sa korsnicima.

Iz ovih razloga postavlja se i pitanje da li su sredstva potrošena namenski jer se iz finasijskog i narativnog izveštaja to ne vidi.

Kako je rekao menadžer Udruženja građana „Tim 42“ Petar Đurović, Odeljenje za društvene delatnosti grada Leskovca bilo je u obavezi da vrši monitoring kod svih onih projekata kojima je odobreno više od 500 hiljada dinara, a da su oni to u pomenutoj godini uradili samo kod četiri projekta.

Grad Leskovac je 2022. godine projekte finasirao sa ukupno 31 milion dinara.

Đurović kaže da i sam izbor projekata koji će se finansirati nije transparentan, odnosno da se procedura izbora članova komisije i njihov rad nigde ne vidi.

„Na sajtu grada, tamo gde se objavi konkurs vi nemate rešenje o izboru članova komisije, nema zapisnika o njihovom radu, a to su sve dokumenta koja potvrđuju kako komija radi i odlučuje“ – rekao je Đurović.

Mnoga od udruženja su više godina za redom finasirana iz budžeta grada a da njihovi izveštaji nisu potpunu.

„Pa tu su „Grad Jelica“ udruženje koje je u aprilu ove godine izbrisano iz APR-a, Udruženje samohranih roditelja „Tate i mame“, Udruženje „Sindikat penzionera Leskovca “ – kaže Đurović.

Osim analize ovih projekata Tim 42 je radio i sa fokus grupama korisnicima socijalnih usluga i to sa pripadnicima romske populacije, osobama sa invaliditetom i ženama žrtvama nasilja.Nalazi su pokazali da korisnici smatraju da usluge nisu dovoljno kvalitetne, da je potreban kontinuitet u pružanju usluga i da nisu dovoljno informisani o načinu ostvarivanja svojih prava.

Đurović kaže da je njihov cilj da u saradnji sa Odeljenjem za družtvene delatsnosti unaprede pravilnik, poštuju smernice konkusa do kraja i da se procedura izbora članova komisije učini transparentnijom.

STAV

FREE
VIEW