oglas

Prema zvaničnoj oceni, vazduh u Leskovcu spada u prvu kategoriju – čist ili neznatno zagađen vazduh.

Međutim, podaci iz najnovijeg Godišnjeg izveštaja o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2022 godinu koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine pokazuju sasvim drugačije stanje.

U ovom izveštaju dat je podatak da su vršena indikativna merenja PM10 čestica u Leskovcu, a prema prikazanoj srednjoj godišnjoj vrednosti za PM10 čestice, Leskovac je najzagađeniji grad u Srbiji i Evropi.

Ovu kontradiktornost pojasnio nam je Dejan Lekić, jedan od onivača Nacionalne ekološke asocijacije (NEA) i osnivač portala Ekstremna ekologija (xEco – Extreme Ecology), tvorac desktop i mobilne aplikacije xEco Vazduh.

„To je zato što se indikativna merenja prema postojećoj zakonskoj regulativi ne uključuju u ocenu, što je besmislica jer bismo modeliranjem lako došli do nedostajućih podataka i zaključili potpuno isto što je i zaključak iz indikativnih merenja -> III kategorija, prekomerno zagađen. Vazduh je prekomerno zagađen za srednje godišnje koncentracije PM 10 iznad 25µg/m3.“

Na žalost, kada je u pitanju Leskovac, ovde kontradiktornostima nije kraj. U februaru prošle godine grad je usvojio Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha. Kratkoročni akcioni planovi donose se kada postoji opasnost da nivoi zagađujućih materija prekorače koncentracije graničnih ili ciljnih vrednosti opasnih po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Cilj ovakvih dokumenata jeste pre svega da se hitnim delovanjem spreči štetan uticaj zagađenja na zdravlje stanovništva i životnu sredinu.

Međutim, iako u nazivu kratkoročan, ovaj plan ne sadrži konkretne rokove za primenu mera koje predviđa, što rezultira time da se njegova implementacija beskonačno odlaže.

Prve analize primene KAP-a koje je Tim 42 sproveo pokazuju da ovaj plan do sada nije doprineo rešavanju ni najosnovnijih stvari u oblasti kvaliteta vazduha.

Blagovremeno informisanje građana o kvalitetu vazduha putem automatske merne stanice još uvek ne postoji. Lokalni registar zagađivača nije u funkciji, podaci o zagađivačima ostaju nedostupni javnosti. Rad nekoliko stacionarnih izvora na teritoriji grada je zabranjen zbog prekoračenja emisije zagađujućih materija u isto vreme kada su nadležni uveravali javnost da je vazduh dobar.

S druge strane, godišnji izveštaji Zavoda za javno zdravlje Leskovac od 2017. godine upozoravaju da je stopa oboljevanja građana od respiratornih oboljenja veća u grejnoj sezoni, što povezuju sa povećanim zagađenjem vazduha. Prema procenama iz Programa zaštite vazduha u RS, zagađen vazduh godišnje dovede do 𝗼𝗸𝗼 𝟭𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗵 𝘀𝗺𝗿𝘁𝗶 u Srbiji, dok oko 14.000 stanovnika završi u bolnicama zbog respiratornih i kardiovaskularnih tegoba.

Zbog svega ovoga, Tim 42 traži od nadležnih da:
Unaprede sistem informisanja građana Leskovca o kvalitetu vazduha, kao i merama koje mogu da preduzmu da bi zaštitili svoje zdravlje
Izrađuju na godišnjem nivou Izveštaj o implementaciji Kratkoročnog akcionog plana, kako bi javnost bila upoznata sa merama koje se preduzimaju da se kvalitet vazduha unapredi
I najvažnije:
Prioritizuju aktivnosti na unapređenju kvaliteta vazduha u cilju zaštite zdravlja i života ljudi.

STAV

FREE
VIEW