Udruženje građana Tim 42 nastavlja aktivnosti podrške NEET mladima na putu do posla. Ova
inicijativa ima za cilj pružanje besplatne mentorske podrške mladim ljudima koji se ne nalaze ni
u obrazovanju, ni u zaposlenju, ni u treningu (NEET) na teritoriji grada Leskovca, kako bi im
pomogla da ostvare svoje profesionalne ciljeve.


Mladi NEET populacije često se suočavaju sa dodatnim izazovima pri pronalaženju zaposlenja i
nedostatkom odgovarajućih veština. Kroz ovaj program, mladi će imati priliku da sarađuju sa
mentorom i unaprede svoje veštine putem neformalnog obrazovanja, stičući tako nova znanja o
procesu zapošljavanja, kažu iz Tima 42.


Naša podrška obuhvata niz aktivnosti namenjenih mladima, uključujući besplatnu obuku za
pisanje CV-a, motivacionih pisama, simulaciju intervjua i pružanje podrške pri pronalaženju
posla. Ove aktivnosti će im omogućiti da izgrade konkurentne profile i steknu samopouzdanje u
procesu traženja zaposlenja.


Svi zainteresovani mladi iz NEET kategorije mogu se javiti našem mentoru i zakazati mentorsku
sesiju već danas. Za zakazivanje sesije, možete nas kontaktirati putem mejla: dimitrije@team42.org.rs
ili telefonom na broj: +381604212313.


Projekat „Podrška NEET mladima na putu do posla“ je finansira se iz budžeta grada Leskovca.
Tim 42 poziva sve mlade NEET osobe da iskoriste ovu priliku i prijave se za mentorsku podršku
koja traje do kraja septembra 2023. Na ovaj način, zajedno ćemo raditi na jačanju profesionalnih veština i stvaranju održivog putovanja ka tvojoj uspešnoj karijeri.

STAV

FREE
VIEW