Za Časni kust će se plivati na gradskom jezeru u 12 sati, a organizatoripodsećaju da prilikom prijave za plivanje treba imati ličnu kartu ili pasoš, a ako jereč o maloletnom učesniku potrebno je da sa njim bude barem jedan roditelj.

STAV

FREE
VIEW