oglas

Aleksandar Nikolić jedan od mlađih članova jarsenovačke porodice je završio kriminalistiku, ali svoju budućnost vidi u poljoprivredi i odlučio da se vrati u Jarsenovo u svoje rodno mesto. On i njegov otac na 10 hektara zemlje čuvaju 24 bika u posebnim objektima za slobodni tov, a sade i pšenicu, kukuruz i ječam za ishranu stoke.

Ova porodica koristi subvencije države a ove godine dobiće i 3 hiljade dinara po svakom uzojenom grlu.

„Više puta sam isticao da je stočarstvo jedna od najvažnijih i najtežih grana poljoprivrede i da taj posao zahteva puno zalaganja, odricanja i truda. U stalnom sam kontaktu sa većinom naših privrednika i poljoprivrednika, zato znam da stočari nisu imali veliki zastoj u poslovanju za vreme epidemije i da su bez problema mogli da se bave svojom delatnošću jer su im redovno izdavane dozvole za kretanje“ – rekao je Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca u današnjoj poseti ovom domaćinstvu.

STAV

FREE
VIEW