Štab za vanredne situacije u Leskovcu danas je doneo odluku da se privremeno obustavi rad šaltera Uslužnog centra Gradske uprave grada Leskovca.Donete su sledeće naredbe, zaključci i preporuke u cilju sprečavanja, suzbijanja i gašenja epidemije COVID-19 na teritoriji grada Leskovca:

Naređuje se načelniku Gradske uprave grada Leskovca da:

– rad zaposlenih u Gradskoj upravi organizuje na neophodni minimum kako bi se omogućilo nesmetano funkcionis anje organ a Grada, uz uvažavanje stanja i statusa osobastarijih od 60 godina. hroničnih bolesnika. trudnica, roditelja dece u situacijama kada su oba roditelja zaposlena i samohranih roditelja, a u skladu sa merama Vlade Republike Srbije ;

– obezbedi dovoljn u količinu dezifekcionih sredstava za higijenu. službenicima izda nalog da se redovno vrši dezinfikovanje prostorija i radni h površina, da se postave sunđeri natopljeni dezinfekcionim sredstvom na svakom ulazu i da se rukohvati na vratima dezinfikuju n a odgovarajući način :

– u organizacionim jedinicama Gradske uprave u koje zbog prirode posla, dolazi veći broj ljudi, organizuuje rad i ostvarivanje prava građana shodno merama Vlade Republike Srbije.

Naređuje se svim Javnim i Javno- komunalnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Leskovac da:

– rad zaposlenih organizuje na neophodni minimum ;

– obezbede do voljn u količinu dezinfekcionih sredstava i sredstava za higijenu i

– redovno preduzimaj u mere i aktivnosti shodno merama Vlade Republike Srbije , Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Leskovac .

Naređuje se Gradskoj upravi-Odeljenju za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu da:

– obim javnog prevoza na teritoriji grada Leskovca u radnim danima smanji na subotnji red vožnje i

– organizuje sastanak sa svim upravnicima zgrada kako bi se obezbedilo sprovođenje neophodnih mera na sprečavanju širenja virusa.

Naređuje se Gradskoj upravi – Odeljenju za privredu i poljoprivredu da radno vreme u gostiteljskih objekata ( restorana. kafića. dečijih igraonica i ostalih ugostiteljskih objekata) skrati na period od 8,00 do 18,00 časova.

Naređuje se Gradskoj upravi-Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj:

-zatvaranje dnevnih centara i klubova za odrasle i starije ;

-prekid rada svih sportskih objekata na teritoriji grada Leskovca (sportske hale, teretane i drugi sportski objekti).

Naređ uje se Gradskoj upravi- Odeljenju za inspekcijske poslove i Odeljenju

Кomunalne milicije da redovno kontrolišu sprovođenje odluka Vlade Republ ike Srbije, ministarstava i Gradskog štaba za vanredne situacije u sprovođenju mera u realizaciji

Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritiriji Republike Srbije i da o tome redovno obaveštavaj u Gradski štab za vanredne situacije.

Posebno se naređ uje Odeljenju za inspekcijske poslove i Odeljenju Кomunalne milicije da pojača nadzor nad svim objektima zatvorenog tipa koji primaj u više od 50 osoba, u skladu sa Odlukom Vlade Republ ike Srbije.

2. Zaključci

Radi komunikacije sa građanima i koordinacije u izvršenju Odluke o proglašenju vanrednog stanja, formirati kol centar od strane Gradske uprave grada Leskovca, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja Leskovac, u cilju pružanja informacije za pomoć građanima kao i organizovanje pomoći najstarijim sugrađanima kao što je donošenje namirnica i lekova na kućnu adresu i organizovanje lekarske pomoći.

Nalaže se Gradskoj upravi-Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove da preko sekretara mesnih zajednica prati stanje na terenu u vezi realizacije naredbi. preporuka i zaključaka Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Preporuke:

Da Zavod za javno zdravlje redovno prati epidemiološku situaciju na teritoriji grada i da sve relevantne analize i informacije dostavlja Gradskom štabu za vanredne situacije.

Preporučuje se svim institucijama i privrednim subjektima koji posluju na teritoriji grada Leskovca da redovno preduzimaj u mere i aktivnosti shodno merama Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Leskovac.

Aktivnosti i odluke Gradskog štaba za vanredne situacije usaglašavaće se sa

aktivnostima i merama Vlade Republike Srbije.

STAV

FREE
VIEW