Udovore o sufinansiranju penela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama dobilo je danas 12 Leskovčano u ukupnom iznosu od 4,5 miliona.

Trenutno u Srbiji 744 fizička lica su kupci – proizvodjači električne energije.

„Veći broj konzumera omogućiće da utičemo na promenu uslova u korist konzumera.Početkom godine je došlo i do izmene zakon o PDVu tako da sada konzumeri plaćaju PDV samo na utrošenu a ne na preuzeti deo električne energije. Očekujem da ta poboljšanja budu veća u budućnosti čime će povraćaj naše investicije isplatiti“ – rekao je dobitnik sredstava Toma Gašić.

Postavljanje panela sufinansira Ministarstvo rudarstva ienergetike i grad Leskovac.

„Time što građani postaju proizvodjači električne energije za sopstvene potrebe u mnogome se rasterećuje energetski sistem, pa je ugradnja solarnih panela jedna od mera koju ćemo i u buduće podržavati subvencijama“ – rekla je zamenica gradonačelnika Leskovca Lidija Dimitrijević.

Inače, Ministarstvo rudarstva i energetike i grad Leskovac su u decembru prošle godine sufinansirali 148 Leskovčana koji su se javili na konkusrs za zamenu stolarije, nabavku kotlova i postavljanje grejne mreže.

STAV

FREE
VIEW