oglas

LESKOVAC – Članice Foruma žena GrO SNS Leskovac, donirale su Prihvatilištu za žene i decu žrtve nasilja u porodici, pakete sa stvarima za prvu pomoć, ono što je jednoj ženi najneophodnije kada dodje u Prihvatilište, gde traži spas za sebe i svoje dete, pobegavši od nasilnika. Forum žena GrO SNS kontinuirano radi na osnaživanju žena, borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, organizujemo tribine na ovu temu kako bi se svest kod žena promenila, delimo flajere sa svim neophodnim podacima za pomoć ženama koje su u nezavidnom položaju.

Kada je u pitanju Prihvatilište odn. Sigurna kuća, Forum žena GrO SNS je još tokom formiranja iste, učestvovao u opremanju, doniravši kuhinju Sigurnoj kući. Prošle godine, Forum žena je imao sličnu akciju odn. Donaciju u vidu paketa sa garderobom, za korisnice Prihvatilišta za žene i decu žrtve nasilja u porodici, dok danas je donacija u drugim neophodnim materijalnim stvarima, za život i boravak u kući. Predsednica Foruma žena GrO SNS u Leskovcu, Kristina Vasiljković, u stalnoj je komunikaciji sa upošljenicama Prihvatilišta, socijalnim radnicama, osluškuje potrebe ove ustanove, ali i ne zapostavlja ni jedan „Dan žena“, kada se pošalje cveće svim ženama koje tu borave, kako korisnicama, tako i socijalnim radnicama, kao znak pažnje da uvek mislimo na sve žene.

STAV

FREE
VIEW