oglas

Šta je porodična psihoterapije, da li rešava konfliktne situacije ili pomže boljem razumevnaju, za Stav govori Marina Momčilović, porodični psihoterapeut.

Šta je porodična psihoterapija?

Vrsta psihološkog savetovanja čiji je cilj poboljšavanje komunikacuje i rešavanja konflikta medju članovima porodice. Zasniva se na tome da je porodica jedinstveni socijalni sistem koji ima svoju strukturu i svoje obrasce komunikacuje. Ovi obrasci odredjeni su mnogim faktorima kao što su roditeljska verovanja i vrednosti, ličnost svih članova porodice, uticaj članova proširene porodice ( babe, dede, tetke, ujaci, stičevi…). Kao rezultat svega ovoga, svaka porodica se razvija na svoj jedinstven način. Porodica je interaktivna i svaka promena kod jednog člana utiče na porodičnu strukturu i na svakog člana pojedinačno.

Zašto je i kada potrebna?

Porodično savetovanje može vam pomoći da popravite loše odnose sa vašim partnerom, decom ( problemi u školi, u ponašanju…) …ili drugim članovima porodice. Možete pokušati da razgovarate o specifičnim temama kao što su bračni ili finansijski problemi, konflikt izmedju dece i roditelja, uticaj zloupotrebe psihoaktivnih supstanci ili mentalne bolesti na celu porodicu. Porodična terapija se može odvijati paralelno sa drugim vidovima lečenja ( terapija medikamentima ili individualna psihoterapija). Porodično savetovanje može biti korisno u bili kojoj porodičnoj situaciji koja izaziva stres, tugu, bes ili konflikt.  naročito je primenljiva u slučajevima razvoda braka i problema u ponašanju kod dece.

Na koji način se sprovodi ova psihoterapija?

Seansi porodičnog savetovanja uglavnom prisustvuje nekoliko članova porodice ali se može raditi i sa pojedincem. Seanse traju 60-90 minuta a broj i učestalost susreta zavisi od konkretne situacije vaše porodice.

Kakvi su rezultati?

Porodična terapija ne može automatski rešiti sve konflikte ili učiniti da vaši problemi i neprijatne situacije nestanu, ali vam može pomoći da bolje razumete sebe, da se članovi vaše porodice bolje razumeju, da shvatite kako vaša porodica funkcioniše i može vam pružiti veštine da se efikasnije nosite sa izazovnim situacijama.

Da li je porodična psihoterabija uspešna i koliko?

Manje je efikasna ako neki član porodice ( čije je prisustvo ključno ) odbija da prisustvuje terapiji. Da bi se postigli najbolji rezultati važno je da članovi porodice saradjuju. Ponekad, čak i ako jedan član odbije da prisustvuje, ostali mogu imati koristi od porodične terapije. Prednosti ovakvog pristupa je što članovi porodice zajedno sa terapeutom mogu uočavati medjusobne odnose i obrasce interakcije. Ovi obrasci često odražavaju i uobičajene obrasce funkcionisanja kod kuće. Porodična terapija neće adekvatno rešiti probleme ako se prerano prekine. 

Ko se bavi porodičnom psihoterapijeom?

Porodičnu terapiju rade psihoterapeuti koji su završili četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije akreditovane od strane Evropske asocijacije za psihoterapiju. 

STAV

FREE
VIEW