oglas

Odeljenje za zaštitu životne sredine i Odeljenje za privredu i poljoprivredu,Gradske uprave grada Leskovca, sprovešće Akciju sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Leskovca počev od 31.maja.

Akcija spada u grupu preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave zaraznih bolesti kod stanovnika.

Realizacija Akcije poverena je „Racom92“ d.o.o. Beograd, kao
najboljem ponuđaču, a stručnu kontrolu i nadzor vršiće ovlašćena
stručna ustanova „Institut za javno zdravlje Vranje“.
Akcija će početi 31.05.2023. godine i obuhvata:
Deratizaciju:

 • Кanalizaciona mreža – šahte
 • Javne i zelene površine
 • Groblja
 • Priobalje reka Veternice
 • Deponije
 • Nehigijenska naselja
 • Poslovne i pomoćne gradske prostorije
 • Кolektivno stanovanje – podrumske prostorije
  Dezinsekciju:
 • Suzbijanje larvi komaraca stajaćih voda – kanala i bara,
 • Suzbijanje odraslih formi komaraca – zamagljivanje po Planu
  maršrute,
 • Suzbijanje krpelja na javnim i zelenim površinama,
 • Dezinsekcija kolektivnog stanovanja,
 • Poslovne i pomoćne Gradske prostorije.

Suzbijanje larvi komaraca vršiće se u prepodnevnim časovima, a
zamagljivanje odraslih formi u kasnim večernjim časovima, o čemu
će građani i Pčelarska udruženja biti blagovremeno obaveštavana
tri dana pre izvođenja tretmana, putem lokalnih medija.

Obaveštavanje o Akciji će se vršiti i lepljenjem plakata na
vidljivim mestima, na svim lokacijama koje će biti tretirane.
U Akciji će učestvovati predstavnici Gradske uprave, Odeljenja za zaštitu životne sredine i Odeljenja za privredu i poljoprivredu.

STAV

FREE
VIEW