oglas

Ovaj ugovor važiće i za radnike koji su preuzeti iz ALER-a, Direkcije za urbanizam i izgradnju i stambene zajednice.A zaposleni sa sedmim stepenom stručnosti,mlađi i samostalni savetnici dobiće povećanje koeficijenta, zbog čega će se od sada za plate iz budžeta izvajati 40 miliona dinara više.

Sa ovim ugovorom zapsoleni će imati veća prava kao što su solidarna pomoć za rođenje deteta u iznosu prosečne neto zarade u Republici Srbiji, pravo na jubilarne nagrade, pravo na plaćeno odsustvo, pomoć za smrtni slučaj člana uže porodice,solidarnu pomoć za vantelesnu oplodnju bez obzira na pol, zaposleni stiču pravo na naknadu plate u iznosu od 100 posto u slučaju korišćenja bolovanja za negu bolesne dece.

„Grad Leskovac se kao solidarni socijalni partner pridržavao i ranije posebnih kolektivnih ugovora, i po tome redovno izmirivao sve svoje obaveze prema zaposlenima, koji su tim ugovorom bili obuhvaćeni. Uvek ćemo podržati ono čime se položaj zaposlenih menja na bolje i biti parner zaposlenima“ – rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Sa ovim ugovorom svi zaposleni iz kategorije sedmog stepena stručnosti, mlađi savetnici, samostalni savetnici stekli su pravo na povećanje koeficijenta.Sa tim povećanjem za plate zaposlenih iz budžeta grada izdvajaće se dodanih 40 miliona dinara.

„Stekli su se uslovi da malo zagrebemo u te gradske koeficijente. Ono što nismo u mogućnosti u ovom trenutku to je kategorija zaposlenih sa šestim i nižim stepenom stručnosti. Sindikati sada pregovoraju i za te plete jer one su na nivou minimalnih zarada u Republici Srbiji“ – rekla je predsednica Sindikata zaposlenih u gradskoj upravi Gorica Zdravković.

Inače Sindikat uprave Srbije je 31. maja ove godine potpisao poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave saMinistarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, shodno tome potpisan je i ovaj ugovor u Leskovcu.

STAV

FREE
VIEW