U prvoj polovini 2020. godine u kasu Grada Leskovca slilo se milijardu 825 miliona dinara, što je 39,2 posto projektovanog budžeta, a potrošeno je milijardu 711 miliona dinara ili 36,7 posto od godišnjeg plana. Najviše se prihodovalo od naplate zakupa za korišćenje nepokretnosti, dok je za penale i kazne po sudskim rešenjima data pozamašna suma novca.

„U prva dva meseca ove godine prihodi su bili bolji nego u istom periodu 2019.godine za 67 miliona dinara. U martu mesecu ostvareno je manje prihoda i to iz dva razloga. Zbog odluke o proglašenju Vanrednog stanja zbog pandemije Covid 19, došlo je do smanjenja privredne aktivnosti, pa i obustavljanja rada pojedinih delatnosti što je uzrokovalo znatno manji prihod u bužetu. A drugi razlog je paket mera Vlade Srbije koji se tiče odlaganja plaćanja poreza na zarade te se u ovom mesecu manje novca slilo u budžet od planiranog“ – rekla je Marija Milosavljević, šef Odeljenja za finansije Grada Leskovca, na danšnjoj sednici gradslog veća.


Tako je u okviru poreza na dobit, dohodak i kapitalne dobitke od planiranih milijardu 956 miliona dinara u prvih šest meseci realizovano je 710 miliona 327 hiljada dinara, odnosno 36,3 procenta. Najveće ostvaranje od 601 miliona 942 hiljade dinara je od poreza na zarade i to 35,8 procenata u odnosu na godišnji plan. Od poreza na samostalne delatnosti 72 miliona ili 42,4 procenta, kao i prihod od poreza na druge isplate koji je ostvaren 34,8 procenata.
Što se tiče poreza na imovinu planiran je 491 milion, a naplaćeno je 199, 5 miliona dinara što je 40,6 posto u odnosu na planirane prihode.
Najznačajniji prihodi u ovoj grupi su porez na imovinu fizičkih lica koji je realizovan sa 85 miliona dinara odnosno 37,8 procenata, i porez na imovinu pravnih lica koji je ostvaren 44,2 posto ili 77,4 miliona dinara.
Prihodovalo se I od taksi za korićenje motornih vozila, taksi za isticanje firme, naknade za graževinsko zeljište.
Najveće učešće u budžetu je od napleate zakupa za korištenje nepokretnosti i to 15 miliona 672 hiljade dinara odnosno 34,1 posto u odnosu na goddišnji plan. Novčane kazne koje su planirane u iznosu od 37 miliona dinara ostvarene su iznosu od 14 miliona.


„Rashode smo izvršavali restriktivno a u cilju očuvanja tekuće likvidnosti budžeta. Jasno je da će prihodi, koje ostvarujemo kao lokalna smouprava, biti smanjeni zbog umanjenja privredne aktivnosti tokom borbe protiv viruca korone kao i zbog odlaganja plaćanja poreza na zarade“ – rekla je Milosavljević.

U prvih šest meseci ove godine potrošeno je milijardu 711 miliona dinaraili 36,7 posto od godišnjeg plana.Za plate i ostala davanja zaposlenima izdvojeno milijardu 450 miliona odnosno 41,7 posto.U prvih šest meseci ove godine potrošen je 81 milion dinara manje u odnosu na prošlu godinu, za troškove putovanja,specijalizovanih usluga, tekućih popravki i održavanja. Subvencije za javna nefinansijska preduzeća, dotacije i transferi,kao i oblast socijalne zaštite redovno su finansirani u skaldu sa predviženim budžetom. Dok su ostali rashodi izvršeni sa 153,6 posto zbog plaćanja novčanih penala i kazni po rešenjima sudova a koji su ovom periodu iznosili 99 miliona dinara i uglavnom se odnose na presude zbog ujeda pasa lutalica, naknade za vrtiće i oduzimanje parcela za potrebe putne infrastrukture.

STAV

FREE
VIEW