Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u decembru 2022. u odnosu na isti mesec 2021. povećane su za 32,1%, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: žita (22,3%), stoka i živina (36,1%) i stočni proizvodi (81,6%).

Pored toga, cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u decembru u odnosu na novembar 2022. godine, u proseku su smanjene za 1,6%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupi žita (-6,3%).

U saopštenju se ističe da su cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-decembar 2022. godine, u odnosu na isti period 2021. u proseku povećane za 25,7%.

U tom periodu najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: žita (33,5%),stoka i živina (26,9%) i stočni proizvodi (32,5%).

STAV

FREE
VIEW